Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Čas jsou peníze

Čas jsou peníze

V každém druhém článku na našem blogu vysvětlujeme, že náklady na balení nejsou pouze náklady na obal. K nákladům na balení patří také cena transportu a skladování prázdných obalů, výdaje spojené s přípravou obalu a zabalení produktů, ekonomické dopady (často nevyčíslené) na životní prostředí, náklady na administrativu, manipulaci atd. Nehledě na to, že výsledné balení výrazně ovlivňuje také následující logistický řetězec a zákaznickou zkušenost. Zkrátka posuzovat obal jen z hlediska jeho ceny je přinejmenším krátkozraké.

Jak jsem zmiňoval v úvodu, do nákladů na balení je mimo jiné potřeba započíst náklady na přípravu obalu a samotné zabalení produktu. Výše těchto nákladů se samozřejmě u různých produktů liší. Extrémní je v tomto ohledu oblast exportního balení, kdy jsou baleny velké technologické celky a náklady na přípravu obalů a samotné balení dosahují i desítky tisíc korun. Na opačném pólu je pak zase automatické balení homogenních produktů na balicích linkách, kdy jsou nízké náklady na balení a přípravu obalů dány vysokými jednorázovými investicemi.

Velmi významnou položkou jsou náklady na proces balení a přípravu obalů u e-shopů. Týká se to především větších e-shopů balících desítky a stovky zásilek denně. Některé obchody si tuto skutečnost uvědomují a při nákupu obalů se zajímají o jejich „rychlost“ a preferují takové řešení, které šetří balicím pracovníkům čas (a zvyšují tak jejich výkon). U těchto „rychlých“ obalů pak akceptují vyšší jednotkovou cenu, protože ve výsledku snižují náklady na balení.

Příklad z praxe

Nedávno jsme řešili u našeho zákazníka balení kovových součástek. Součástky se sypaly do velkých dřevěných beden, které byly vyplněny antikorozní fólií. Příprava stávajícího obalu zabrala dvěma pracovníkům 8 až 10 minut. Časově náročné bylo především sestavení dřevěné bedny, ale i následná příprava antikorozní fólie (řezání fólie z role) trvala dlouho. Navíc kompletace obalu byla značně nepohodlná a velice často docházelo k drobným oděrkům a poraněním. Cena kompletního obalu (bedna + fólie) byla 1100 Kč a měsíční spotřeba byla zhruba 400 kusů.  

KLAPPY box

Nové řešení, které jsme zákazníkovi nabídli, představuje dřevěnou bednu KLAPPY BOX (vice informací), jejíž složení zabere jednomu člověku maximálně dvě minuty a to včetně vystlání antikorozním 3D pytlem. Příprava nového obalu je navíc velice pohodlná a bez poranění. Cena tohoto obalu je také cca 1100 Kč, ale hlavním benefitem tohoto řešení je časová úspora (snížení pracovních nákladů) při balení. Měsíčně tak zákazník ušetří více než 90 hodin pracovního času, což je více jak 15 000 Kč. A to se vyplatí!

Časová úspora v rámci jakéhokoli procesu představuje, zejména v dnešní době chronického nedostatku pracovníků, významnou přidanou hodnotu. Bohužel každodenní praxe nám ukazuje, že existuje velké množství lidí, kteří tuto skutečnost při nákupu obalů vůbec nezohledňují. Pro tyto lidi stále představuje jednotková cena obalu náklady na balení a ostatní aspekty vůbec nezohledňují. A to je špatně!

Nepatřete do této skupiny lidí…

AP

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net