Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Vlnitá lepenka - čím těžší, tím lepší? Ne!

Vlnitá lepenka - čím těžší, tím lepší? Ne!

Stejně jako u ostatních obalových materiálů, vyskytuje se i u vícevrstvé vlnité lepenky řada mylných představ a mýtů. Jedním z nich je měření kvality lepenky na základě její plošné hmotnosti (gramáže). Tento „nepěkná věc“ je rozšířena především v Polsku ale své stoupence má také na Slovensku i u nás, což dokazuje nedávný případ. Zákazník, kterému dodáváme krabice, se na mě obrátil, jak to, že mu dodáváme jinou kvalitu, než je uvedená v nabídce. Po mé otázce, jak na to přišel, mi řekl, že ve spolupráci s jiným dodavatelem změřil plošnou hmotnost vlnité lepenky (dokonce každou vrstvu zvlášť) a podle výsledků „zjistil, že jej šidíme“. Náš zákazník, náš pán. Ale jsou případy, kdy je potřeba vysvětlit zákazníkovi, že nemá pravdu (ponechme stranou praktiky některých dodavatelů, kteří záměrně uvádějí zákazníky v omyl). Pojďme se tedy na kvalitu lepenky a její měření podívat blíže.

Co ovlivňuje kvalitu vlnité lepenky

Kvalitu vícevrstvé vlnité lepenky určuje několik faktorů. Jsou to:

  1. typ vlnité lepenky (počet vrstev, velikost vlny),
  2. materiál jednotlivých vrstev,
  3. použitá technologie,
  4. faktor času a okolního prostředí.

Typ vlnité lepenky

V současné době se pro výrobu krabic nejvíce používají tří-, pěti- a sedmivrstvé lepenky s různou kombinací vln. Zde je možné vložit rovnítko mezi počet vrstev a kvalitu vlnité lepenky.

typy vlnité lepenky

Podle výšky vlny rozlišujeme několik typů vlnité lepenky. U více vrstvých lepenek se často kombinují různé výšky vln.

Vlna

Výška (mm)

Roztečná vzdálenost mezi vlnami (mm)

K

≥ 10,0

≥ 5,0

A

4,0 až 4,9

8,0 až 9,5

C

3,1 až 3,9

6,8 až 7,9

B

2,2 až 3,0

5,6 až 6,5

D

1,9 až 2,1

3,8 až 4,8

E

1,0 až 1,8

3,0 až 3,5

F

0,6 až 0,9

1,9 až 2,6

G

≤0,55

≤ 1,8

 

Materiál jednotlivých vrstev

Vrstvou se rozumí každý jednotlivý papír. Zpravidla i v rámci jedné vlnité lepenky je více materiálů. Samozřejmě platí, čím kvalitnější materiál (vyšší obsah primární buničiny a nižší obsah recyklátu), tím kvalitnější vlnitá lepenka. Kvalitě papírů ovšem také odpovídá jejich cena, kdy rozdíl může být až 100 %. Abych byl upřímný, tak u papíru (v rámci konkrétního typu) platí, že čím vyšší plošná hmotnost, tím lepší pevností parametry.

Přehled materiálů naleznete na http://www.piero.cz/vse-o-nakupu-kartonu-a-lepenky

Použitá technologie

Při výrobě obalů z vlnité lepenky obecně platí nepsané pravidlo, které říká, „méně je více“. Pokud používáte tzv. IN-LINE stroj, který umí v jednom kroku potisknout, vyseknout a slepit, nebo sešít, pak lepenka neztrácí kvalitu opakovaným průchodem strojů (tlakem všech podávacích, přítlačných a jiných válečků apod.

Faktor času a okolního prostředí

Nezanedbatelný vliv na kvalitu vlnité lepenky má i faktor času a vliv vnějšího prostředí, kde je lepenka skladována. Papír je živý, neustále pracující materiál. Přesušením nebo naopak nasátím vlhkosti klesají jeho kvalitativní vlastnosti.

A jak kvalitu lepenky tedy měřit?

Nejdůležitějším technickým parametrem většiny obalů z vlnité lepenky, který odráží jejich kvalitu, je jejich nosnost (BCT). Pro tento parametr je klíčová hranová pevnost lepenky (ECT) a konkrétní konstrukce obalu. Pevnost v průtlaku (BST) je důležitá pouze u obalů, do kterých se volně balí pevné sypané nebo nefixované zboží.

Kvalitu vlnitých lepenek určují jejich parametry

 

Hranová pevnost ECT [kN/m]

Maximální síla, při které dochází ke zlomení (zborcení) konkrétní vlnité lepenky. Síla působí ve směru vlny, tedy kolmo na směr výroby lepenky. Hranová pevnost je naprosto klíčovým parametrem kvality vlnité lepenky

ECT test

Pevnost v průtlaku BST [kPA]

Hodnotou tohoto parametru je maximální tlak, při kterém dochází k protlačení vlnité lepenky v ploše. Hodnota je přímo úměrná hodnotám u jednotlivých papírů, tedy podílem čerstvých vláken, plošnou hmotností a druhem celulózy.

BST test

Jak se značí kvalita lepenky

Vzhledem k tomu, že kombinací jednotlivých druhů papíru, jejich barvy a plošné hmotnosti lze dosáhnout nespočet možných složení vlnité lepenky, volí výrobci vlnité lepenky takové značení, které všechny tyto parametry vyjadřuje. Nejrozšířenějším značením, které používají jak výrobci, tak i spotřebitelé je značení podle Fefco. Fefco je evropské sdružení výrobců vlnité lepenky, které kromě členění vlnité lepenky do kvalitativních tříd vydává také všeobecně uznávaný Fefco katalog konstrukcí obalů z vlnité lepenky. Další normou, podle které se značí kvalita lepenek, je DIN 55468. Určování kvalit vlnité lepenky podle této normy je používané zejména u výrobců z německy mluvících zemí.

U 3VVL je viditelné, že to co je větší, nemusí být pevnější, neboť vlna „B“ je při stejných gramážích 120/90/120 a typech papírů T3/RF/T3, v obou parametrech lepší než vlna „C“ (B2200BB 4,49kN / 552kPa, a C2200BB 4,37kN / 548 kPa.

Výsledné značení lepenky může vypadat takto:

Dle FEFCO - 22B, dle DIN - 1.02B, dle výrobce Smurfit Kappa - B2111BB, dle výrobce Model Obaly - 22B32H, dle výrobce Mosburger - T20B atd.

Kvalita lepenky ale není všechno

Jak jsem již naznačil, kvalita lepenky není všechno. I z méně kvalitní vlnité lepenky lze vyrobit dobrý/dostatečný obal a opačně to platí také. Pro výslednou kvalitu „krabice“ je velmi důležitá samotné konstrukce obalu, vnitřní výplň, způsob paletizace apod. Ale o tom zase příště.

Ať správně posoudíte kvalitu (nejen) lepenky Vám přeje

RL

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net