Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Balit levněji musí chtít celá firma!

Balit levněji musí chtít celá firma!

Najít možné cesty, jak snížit náklady na balení, je jedna věc. Úspěšná aplikace těchto úsporných opatření je pak věc druhá. Velké množství firem bere balení a obaly jako nutné zlo. Je to pro ně oblast, které se často nevěnuje potřebná pozornost. Hlavně aby to „nějak“ fungovalo a zboží se dostalo neporušené tam, kam má. Pokud se však firma problematice balení a obalů začne věnovat, je možné pomocí optimalizací nalézt úspory i v řádech stovek tisíc korun ročně. Důležité však je do optimalizace zapojit všechny.

V předchozích článcích jsme ukázali, kde všude je možné najít úspory při balení do stretch fólie, krabic, bublinkové fólie a dalších obalů. Postup je vždy skoro stejný. Profesionálové, ať již uvnitř firmy nebo externí spolupracovníci, na základě analýzy stávajícího balení určí kritická místa, spočítají finanční náročnost balení a navrhnou optimální řešení, které firmě přinese úsporu nákladů. Výsledky takové analýzy jsou předloženy zodpovědným osobám, které rozhodnou o implementaci úsporných opatření. A zde nastává velmi důležitá fáze realizace těchto opatření ve firemní praxi. Velmi často se totiž stává, že pracovníci balení, skladů nebo expedice velmi často nemají rádi změny („když něco funguje, tak proč to měnit“). Mají zaběhnuté postupy a používané materiály znají a jsou na ně zvyklí. Tento odpor ke změnám je přirozený. Když například Baťa ve svých obuvnických závodech zaváděl nástroje s ergonomickou rukojetí, dělníci je odmítali používat, byť díky každodennímu používání nůžek s obyčejnou rukojetí měli úplně deformované prsty. Až striktní nařízení a přísná kontrola používání nových nástrojů vedla k jejich uplatnění v praxi, což s sebou přineslo řadu benefitů (pro firmu i jednotlivé dělníky). Proto je důležité zapojit do optimalizace celou firmu.

Příklad z praxe

Obchodní společnost používala stretch fólie o tloušťce 15 µm pro ruční balení. V rámci optimalizace bylo doporučeno přejít na tenkou 8µm fólii, jejímž používáním by firma ušetřila 33 % nákladů na balení (o výhodách tenkých fóliích si přečtěte zde), což činilo 85 000 Kč za rok. Nákupčímu firmy se úspora líbila, optimalizaci prezentoval vedení, které odsouhlasilo zkušební provoz v rámci jedné směny. Fólie byla baličům v dané směně prezentována, včetně správného postupu balení (vytáhnout folii na rovné straně a přes hrany ji pouze přiložit a takto to opakovat postupně kolem celé palety). Úspor bylo skutečně dosaženo a bylo rozhodnuto o plošném používání tenkých fólií v celé firmě.

Balení do ruční stretch fólie

Po 14 dnech používání firma fólii reklamovala s tím, že nefunguje a zaměstnanci ji odmítají používat. Jel jsem tedy do provozu a nechal si ukázat, jak obsluha balí. Zaměstnanci firmy (jiní než při úvodní prezentaci) protahovali fólii přes ostré hrany kartonů na paletě (jak byli zvyklí u původní fólie). Znovu jsem tedy předvedl správný styl balení, nechal jsem všechny přítomné pracovníky vyzkoušet správný postup. Fólie fungovala bez problémů. Stejný problém se opakoval ještě jednou, ale po důkladném proškolení všech pracovníků byl vyřešen a firma dnes používá výhradně tenké stretch fólie, a balí tak výrazně levněji.

Bohužel ne vždy se podaří přesvědčit všechny zúčastněné a u mnohých firem jsem zažil situaci, kdy optimalizace balení ztroskotala na neochotě jejich zaměstnanců přijmout nové věci. Proto je důležité, aby do optimalizace byla zapojena celá firma.

Zaměstnance otevřené změnám Vám přeje

V.J.

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net