Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Balte levněji? Hlavně mějte do čeho!

Balte levněji? Hlavně mějte do čeho!

V současnosti zažíváme dříve nepředstavitelné věci a jedinou jistotou je asi to, že jisté není vůbec nic. Obrovské změny a nejistota se týkají asi všech oblastí lidské činnosti, obalový průmysl nevyjímaje. Téměř všechny druhy obalů zdražují ruku v ruce s jejich nedostatkem. A důvodů, proč se trh s obaly za poslední půl rok tak prudce změnil, je mnohem víc než jen pandemie koronaviru. Pojďme se podívat na důvody změn a cenových výkyvů jednotlivých materiálů.

Plasty

Pro výrobu všech fólií, textilií, pěn a dalších plastů je potřeba granulát, jehož cena se mezi listopadem loňského roku a dnešním dnem více jak zdvojnásobila. Což se zákonitě muselo projevit i v ceně obalových materiálů a finálních obalů. Důvodů, proč došlo k tak razantnímu nárůstu cen, je několik:

1. Pokles (nejen) letecké dopravy

Polyethylen (PE) a polypropylen (PP) se vyrábí v rafineriích jako vedlejší produkt při výrobě paliv. A vzhledem k výraznému omezení leteckého provozu (v roce 2020 poklesla globální letecká doprava o více jak 65 %) a také poklesu osobní automobilové dopravy, klesla i poptávka po palivech. Rafinerie tedy omezily jejich výrobu a tím pádem se snížila i výroba přidružených produktů jako jsou granuláty PE a PP.

2. Sněhové bouře v Texasu

Na začátku letošního roku zasáhly USA silné sněhové bouře a mráz. Nejhůře postižen byl Texas, kde se nalézá nejvíce rafinerií. Zamrzlé potrubí, výpadky elektřiny a nesjízdnost silnic způsobily dlouhodobé odstávky v mnoha závodech zpracovávajících ropu a vyrábějících granulát.

Rafinerie

3. Nedostatek aditiv

Všechny rafinerie potřebují pro výrobu plastového granulátu určitá aditiva, kterými ovlivňují jejich vlastnosti. Výrobou těchto aditiv se celosvětově zabývají pouze tři až čtyři producenti. A i tito výrobci byli postiženi pandemií a byli nuceni omezit výrobu.

4. Nárůst poptávky

Po počátečním šoku z jara 2020 se koncem minulého roku začal průmysl rychle vracet do normálu. Potřeba plastového granulátu vzrostla tak prudce, že výroba nestačila zareagovat na nakumulovanou poptávku. Navíc si producenti granulátu byli nuceni vytvořit během propadu poptávky v zemích EU nové dodavatelsko-odběratelské vztahy, převážně v Asii, kde jsou nyní smluvně vázání dodávkami.

5. Cena ropy

Začátek koronakrize se projevil výrazným propadem ceny ropy. Ta klesla až na 20 USD za barel. Postupem času, kdy opadla prvotní vlna strachu a nejistoty, se cena vyšplhala na zhruba 40 USD za barel (listopad 2020). Nyní je cena ropy již vyšší, než byla v roce 2019 a pohybuje se kolem 70 USD za barel.

Zvýšení ceny ropy, prudký nárůst poptávky po granulátech a výrazný pokles jejich nabídky mají za následek výrazný nárůst cen a prodloužení dodacích termínů. Navíc díky setrvačnosti těchto vlivů, nemožnosti rychlého navýšení výrobních kapacit, obnovení původních dodavatelsko-odběratelských vztahů či absence alternativních materiálů bude nějakou chvíli trvat, než ceny granulátů začnou klesat a dodací termíny se zkrátí.

 

Kartonáž

Cena vlnité lepenky, což je materiál pro výrobu většiny krabic, vzrostla za posledních šest měsíců téměř o 40 % a dodací termíny se prodloužily několikanásobně. Podobně jako u granulátu i zde bylo důvodů několik.

  1. Dlouhodobý lockdown a s tím spojené zavření kamenných prodejen mělo za následek přesun zákazníků na e-shopy všeho druhu. Výrazně tím vzrostla poptávka po zásilkových obalech, zejména krabicích z vlnité lepenky.
  2. Kapacita výrobců vlnité lepenky je v našem regionu střední Evropy omezená a byla de facto vytížena již před koronakrizí. Zvýšená poptávka sice přinesla zvýšení produkce vlnité lepenky v České republice, ale současně vedla i ke zvýšení objemu jejího exportu do zahraničí.
  3. Celosvětový hlad po kartonáži měl za následek zvýšenou poptávku po sběrném papíru, jakožto nezbytné surovině pro výrobu vlnité lepenky. Jenže během pandemie sběr papíru poklesl, takže papírnám po celé Evropě chybí.

I u kartonáže je potřeba počítat spíše s dlouhodobým a pozvolným snižováním cen a zkracováním dodacích termínů.

E-shop Alibaba

Dřevo

Globální vliv na tvorbu lokálních cen je krásně vidět u dřeva. Meziroční nárůst stavební činnosti v USA, kde je většina staveb ze dřeva celosvětově ovlivnil obchod s touto komoditou. Deskový materiál, jako jsou překližky, nakupují USA v Brazílii, která donedávna fungovala jako klíčový dodavatel pro Evropu. Evropské pily, zejména rakouské a německé, vyvážejí do USA zase řezivo. Dřevo z Evropy odsává také Čína, která využívá prázdné kontejnery a skupuje dřevo v Bělorusku, na Ukrajině a i v České republice.  Takže i přes pomyslný nadbytek dřeva, o který se u nás postaral kůrovec, je situace na českém trhu přesně opačná, pily se přeplácejí, aby měly vůbec čeho vyrábět, a cena skokově roste. Názorně je to vidět například na ceně EUR palet. V listopadu se pohybovala cena jednoho kusu kolem 200 Kč. Nyní je cena 400 Kč.

 

Kontejnerová doprava

Ne všechny obalové materiály se vyrábějí v Evropě. Například lepicí pásky nebo polyolefinové fólie se často dovážejí z Asie. A zde se naplno projevují problémy v globální kontejnerové dopravě. Před rokem byla cena dopravy 40stopého kontejneru z Asie do Evropy zhruba 2 500 dolarů. A v současnosti vyjde na 10 až 12 tisíc dolarů. Jak je to možné? Po amerických volbách vzrostl objem námořní dopravy mezi USA a Čínou zhruba o 30 %. Což sebou přineslo i odklon kontejnerů, které teď chybí na trase Asie – Evropa. Ke zhoršení situace vedlo také zablokování Suezského průplavu a nová vlna pandemie v jihočínské provincii Kuang-tung, která je klíčová pro mezinárodní obchod. Dle expertů z odvětví se tato situace udrží nejméně po celý letošní rok.

Blokace Suezu

Co dělat?

Výše zmíněné skutečnosti ukazují, že predikovat budoucí vývoj na trhu obalových materiálů se rovná věštění z křišťálové koule či kávové sedliny. Firmy musí zvýšit úsilí věnované plánování a především prodloužit časové horizonty. Doufat v rychlý návrat k situaci před dvěma lety je dle mého názoru bláhové. Možností do budoucna je spojení se stabilním partnerem, kterému jeho pozice na trhu umožní dodávky obalového materiálu, a především pořízení většího množství zásob pokrývající i několikaměsíční spotřebu.

Dostatečné zásoby a spolehlivé dodavatele vám přeje

AP

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net