Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Bublinková fólie - gramáž = kvalita ?

Bublinková fólie - gramáž = kvalita ?

Položme si otázku: „Co je u bublinkové fólie, jakožto ochranného obalu, důležité? Její váha (gramáž/plošná hmotnost) nebo její ochranné vlastnosti?“ Vypadá to na hloupou otázku, nicméně z vlastní zkušenosti vím, že pro většinu zákazníků je gramáž bublinkové fólie synonymem pro její kvalitu. Pro tyto zákazníky platí, že čím je plošná hmotnost fólie vyšší, tím je bublinková fólie kvalitnější. Ale skutečnost je dnes trochu složitější.

Rovnítko mezi gramáží a kvalitou platilo pro první generaci bublinkových fólií, kdy bublinková fólie byla vyráběna z jednovrstvé horní i spodní fólie (tzv. monofólie) a ze stejného materiálu. Rozdíly mezi kvalitou bublinkových fólií o podobné gramáži byly minimální. Logicky totiž platilo, že stejná tloušťka + stejný materiál = stejné mech. vlastnosti, resp. kvalita.

Již několik let je však na trhu 2. generace bublinkové fólie, při jejíž výrobě se využívá vícevrstvé (koextruzní) technologie horní i spodní fólie s možností kombinovat vrstvy z různých materiálů s odlišnými mechanickými vlastnostmi a funkcemi (pevnost, propustnost, …). Většinou se jedná o 10 vrstvé BF (5 + 5 vrstev). Právě pevným spojením více vrstev v jednu fólii (tzv. sandwich) se dosahuje mnohem lepších pevností než u monofólií. Tento efekt je dobře znám např. u dřevěných překližek, kde např. 7vrstvá překližka o tloušťce 7 mm má lepší mechanické vlastnosti než masivní 25 mm dřevěná deska.

Extruze bublinkové fólie

Více o výrobě bublinkové fólie 2. generace

Další velmi výraznou vlastností vícevrstvých bublinkových fólií je jejich dlouhodobá odolnost proti vyfouknutí. To je vlastnost, kterou u běžné bublinkové fólie z monofólií nelze vůbec dosáhnout, neboť samotný polyetylen snadno propouští molekuly vzduchu. Pokud je mono bublinková fólie vystavena dlouhodobějšímu tlakovému statickému zatížení, vzduch je velmi rychle vytlačován z uzavřeného prostoru bublinky. Během několika málo dnů se tak z bublinkové fólie stane téměř běžná plochá fólie s minimálními ochrannými vlastnostmi. V případě vícevrstvých bublinkových fólií se prostupnost sníží jednak křížením jednotlivých vrstev, ale hlavně se jako prostřední vrstva používá jiný materiál než PE (např. nylon), který má mnohem menší molekulární vazby a je pro vzduch prakticky neprostupný. Taková fólie vydrží i měsíce zatížení statickým tlakem, při minimální ztrátě vzduchu v bublinkách. Fólie pak plní svou hlavní ochrannou funkci i po dlouhém čase a po častých manipulacích se zabaleným produktem. Trvanlivost ocení např. výrobci nábytku a mnozí další, kteří ne nemusí obávat o své zboží ani po měsících skladování či náročném transportu.

Proto opravme si podtitulek na gramáž ≠ kvalita

 

Rozdílnou kvalitu mono a vícevrstvých bublinkových fólií znázorňuje následující tabulka.

Testovaná   hodnota

Výrobce A

Výrobce B

Výrobce C

Výrobce D

mono

mono

mono

COEX

COEX

COEX

COEX + nylon barrier

25 g/m2

32 g/m2

33 g/m2

20 g/m2

30 g/m2

40 g/m2

40 g/m2

Pevnost v tahu [N]

5,3

7,5

8,1

8,3

10,4

12,9

11,2

Odolnost proti protržení [N]

6,8

8,9

7,1

9,2

11,8

13,3

12,1

Okamžitá odolnost proti splasknutí [N]

4

10,4

15,1

11,8

17,6

>50

>50

Dlouhodobá odolnost proti splasknutí [%]

18

25

29

34

51

65

89

 

1. Pevnost v tahu [N] (v příčném i podélném směru):

zkouška na prostý tah 20 mm proužku BF (nejlépe v obou směrech) popisuje základní pevnosti použité fólie.

2. Odolnost proti protržení [N]:

Testování bublinkové fólietento test simuluje častý problém vyskytující se v praxi – pevnost proti protržení prstem při balení nebo manipulaci s již zabaleným výrobkem. Test se provádí vtlačováním trnu s navařenou vrcholovou kuličkou o ɸ 12 mm do jemně napnutého plátu BF o ɸ 100 mm. Měří se síla potřebná k protržení BF při proniknutí celého objemu kuličky přes stěnu BF.

3. Okamžitá odolnost proti splasknutí [N]:

také tento test má vysokou vypovídající hodnotu neboť vyjadřuje jednu ze základních vlastností BF – schopnost utlumení při nárazu. V případě klasické velikosti bublinky se provádí plynulým tlakem pístu o ɸ 11 mm na jednotlivé bublinky. Měří se síla potřebná k porušení resp. k splasknutí bublinky.

4. Dlouhodobá odolnost proti splasknutí [%]:

test popisuje schopnost BF dlouhodobě odolávat souvislému statickému tlaku na BF. Tento případ často nastává např. při balení těžších předmětů (např. v nábytkářském průmyslu, automotive, atd.). Test se provádí statickým zatížením 20 plátků o rozměru 200×200 mm závažím 2 kg po dobu 30 dnů. Měří se zůstatek oproti původní výšce v %.

Z výše uvedené tabulky je patrné, že kvalita bublinkové fólie je dána nejen gramáží, ale také použitou výrobní technologií – i při výrobě bublinkové fólie tak platí rčení, že když dva dělají totéž, není to totéž.

Při koupi bublinkové fólie je velmi důležité ujasnit si její použití. Pokud je to například pouhá výplň prázdného prostoru v krabici, nemusí jít o super fólii. Pokud ovšem bublinková fólie slouží jako samostatný obal (například v nábytkářském průmyslu), měla by splňovat určité kvalitativní požadavky.

Jak nakupovat bublinkovou fólii

Na závěr uvádím pár jednoduchých rad, které Vám pomohou při nákupu bublinkové fólie. Vždy je dobré mít vzorky od několika dodavatelů a porovnat je mezi sebou pomocí jednotlivých testů a výpočtů a rad:

  1. Položte bublinkovou fólii na stůl a přejeďte přes ní válečkem (lahví apod.) s přiměřeným tlakem a uvidíte, která z fólií více praská.
  2. Simulujte náraz a zjistěte, kolik vrstev bublinkové fólie musíte použít, aby byl můj výrobek ochráněn.
  3. Pokud používáte bublinkovou fólii jako výplňový materiál, spočítejte si, kolik bublinkové fólie od jednotlivých dodavatelů musíte použít (a kolik toto množství stojí).
  4. Zjistěte si, v jakém stavu přišel zabalený výrobek k Vašemu zákazníkovi.
  5. Pokud máte jakýkoliv problém s balením je Vám schopen dodavatel poradit?

 

Co nejméně popraskaných bublin Vám Přeje

MK

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net