Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Jak obaly snižují náklady na skladování

Jak obaly snižují náklady na skladování

Stejně jako v mnoha předchozích článcích si i dnes ukážeme, že obal výrazně ovlivňuje náklady i v dalších oblastech firmy. Bohužel se v praxi neustále setkáváme s přístupem „Obal je nutné zlo a nebudeme za něj utrácet“ A tak je při hodnocení obalu nejdůležitější jeho jednotková cena, které lahodí oku na fakturách a v tabulkách. To, že dobře zvolený obal přináší rozsáhlé snížení nákladů na skladování nebo logistiku, už zajímá méně lidí. A přitom snižování nákladů (jakýchkoli!) přináší každé firmě konkurenční výhodu, která může rozhodovat o její budoucnosti. Pojďme se tedy podívat, jak může obal snížit náklady na skladování nebo logistiku.

Skladujte co nejméně obalů

Snížit náklady na skladování prostřednictvím obalů lze asi nejvýrazněji ve fázi vstupů, tzn. při skladování prázdných obalů. Ty  musí zabírat co nejméně místa a zároveň musí být co nejrychleji a nejjednodušeji připraveny k použití. Tyto skutečnosti musí být zohledněny již ve fázi návrhu a konstrukce konkrétních obalů. Nicméně z hlediska nákladů na skladování je pro zákazníky nejvýhodnější, pokud minimalizují skladovou zásobu obalů a obalových materiálů.  Proto v současnosti mnoho našich zákazníků již neskladuje dlouhodobé zásoby prázdných obalů, ale využívá služby systému dodávek v režimu Just In Time. To znamená, že obaly dostávají v určitých objemech, přesně podle jejich potřeb. Našim zákazníkům tak například dodáváme obaly v týdenních, někdy dokonce i denních dávkách, a prázdné obaly jim tak nezabírají skladové prostory.

Kusy, velikost, stohovatelnost...

Náklady na skladování se dají také snížit maximálním využitím daného skladovacího prostoru (a také přepravních kapacit). V praxi průmyslového balení to znamená několik možností. Například maximalizovat počet zabalených kusů v jednom balení pomocí konstrukce obalu a vnitřního uspořádání balených produktů. Na maximální výtěžnost obalu kladou veliký doraz především výrobci komponentů pro automobilový průmysl.

Vyztužený box z vlnité lepenky

Další možností je navýšení stohovatelnosti obalů (nejčastěji krabic), a tím nárůst počtu zabalených výrobků na jedné paletě. Tato úspora je možná změnou konstrukce obalu, navýšením kvality použitého obalového materiálu, nebo využitím vhodných výplňových systémů tak, aby se zvýšila nosnost celého balení.

Častou možností je také zmenšení samotného obalu, což zase navýší počet zabalených kusů na paletě. To lze realizovat buď použitím jiných obalových materiálů (při zachování ochranných vlastností obalu), nebo jiným vnitřním uspořádáním produktu v obalu.

Obecně lze říci, že v rámci průmyslového balení může zákazník ušetřit i desítky procent nákladů na skladování a logistiku. Důležité je však řešit tuto oblast s odborníky a snažit se optimalizovat používané obaly vzhledem ke konkrétním výrobním, logistickým a distribučním podmínkám a požadavkům.

Co nejnižší náklady Vám přeje

JH

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net