Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Kvalita vlnité lepenky v praxi

Kvalita vlnité lepenky v praxi

Kvalita vlnité lepenky je v praxi často skloňovaný pojem. Nejde o to, která lepenka je „dobrá“ a která „špatná“, ale o úroveň kvalitativních parametrů konkrétního materiálu a jeho vhodnost pro konkrétní aplikaci. Ideální je vždy najít ten správný druh obalu ze správného materiálu, který dostatečně ochrání balené produkty během skladování a přepravy, ale zbytečně nenavyšuje náklady. Bohužel pro většinu našich zákazníků je obal „nutné zlo“ a jejich vývoji a nákupu věnují jen minimum času. A tím často přicházejí o šanci snížit náklady.

Před časem jsem zde na blogu psal o kvalitě vlnité lepenky (článek najdete zde) – čím je dána, jak se měří, jak se značí apod. Je logické, že na různé druhy obalů a různé aplikace je zapotřebí různé druhy a kvality vlnité lepenky. Někdy stačí krabice z lepenky nejnižší kvality, jindy je nezbytné použít nejlepší materiál. Vždy záleží na konkrétním případě a situaci – co je v krabici baleno, kolik produkt váží, jak je krabice vyplněna, kolik krabic na sebe se dává atd. – a podle toho se zvolí druh a materiál obalu.

Jak to chodí

Jak jsem psal v úvodu, obal je „nutné zlo“ a většina zákazníků se soustředí na vlastní výrobu a obchod a zboží potřebuje „nějak zabalit“. Mnoho firem má „odzkoušené obaly“, které opakovaně poptávají a nakupují již několik let. Velmi často se v praxi setkáváme s typickým případem - zákazník má svého dlouholetého dodavatele krabic, ale stejně čas od času poptává i jiné dodavatele. Ti, na základě obdržené specifikace krabice nacení a odešlou nabídku. Zákazník ale zjistí, že nabídnutá cena je i o desítky procent vyšší a dodavatele nemění. Proč by také měl, že? Háček je často v tom, že stávající, dlouhodobý dodavatel (mnohdy bez vědomí zákazníka snížil kvalitu používané vlnité lepenky (a tím si snížil výrobní náklady), zatímco nově poptávaný dodavatel kalkuluje na základě původního zadání (často zbytečně velkorysého). A protože použitý materiál má velký vliv na jednotkovou cenu krabice (například u kvalitní pětivrstvé vlnité lepenky může být cena za metr čtvereční i dvojnásobná) je nabídnutá cena výrazně vyšší.

Rozpor mezi specifikací a dodávanými obaly může mít několik důvodů – zanedbáním aktualizací specifikace obalu, snahou dodavatele více vydělat, tlakem na cenu ze strany zákazníka, nepředáváním informací apod. Výsledek je ovšem takový, že „ošizené obaly“ vyhovují a fungují, stávající dodavatel si je vědom toho, že nejsou dle specifikace, ale zákazník nemá šanci dostat férovou konkurenční nabídku na používané obaly a tím případně snížit náklady na balení. V horším případě se také může stát, že obal z horšího materiálu nevydrží a neochrání balené zboží.

Důvěřuj, ale prověřuj

Jak zabránit tomu, aby výše uvedená situace nastala? Je to snadné. Ideální je mít schválené vzorky z dob, kdy se obal začal používat a čas od času je porovnat s aktuálními obaly. Další možností je, poskytnout potenciálním dodavatelům nejen specifikaci poptávaného obalu, ale také jeho aktuální vzorek. Seriózní dodavatel, který obalům rozumí, by vás měl upozornit na případný rozpor mezi zadáním a vzorkem a případně nacenit obě varianty. Tento postup je vhodné samozřejmě uplatňovat nejen u krabic, ale i ostatních obalů a obalových materiálů.

Férové dodavatele Vám přeje

AP

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net