Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Nemáte lidi? Pořiďte si stroje!

Nemáte lidi? Pořiďte si stroje!

Nedostatek lidských zdrojů se stává společným jmenovatelem všech odvětví průmyslu. Mnoho firem jednak akutně hledá nové zaměstnance a jednak se snaží udržet ty stávající, aby jim neutekli „za lepším“. V řadě regionů je nezaměstnanost na nejnižší úrovni po roce 1990 a volné lidské zdroje prostě nejsou. A právě nedostatek lidí je často brzdou růstu firem, které by jinak mohly vyrobit a prodat více svých produktů. A přitom mnohdy stačí podívat se na problém trochu jinak a u jednotlivých pracovních činností a úkonů se ptát: „Musí to dělat člověk? Nejde to dělat jinak?“. Ano jde. Dokázal to již Henry Ford – řešením může být totiž automatizace. A u balení to platí samozřejmě také. 

Před pár lety, v době finanční krize, firmy neměly volné finanční prostředky a lidská pracovní síla se jevila jako nejlevnější řešení. Balení ručně nebo s minimální strojní pomocí bylo běžné řešení. Nyní se situace změnila a automatizace balicího procesu je ideálním řešením pro firmy trpící nedostatkem lidí. Zautomatizování balicího procesu přinese totiž nejen úsporu nákladů na balení, ale také eliminaci nákladů ušlé příležitosti. Zapojením balicích strojů a linek do procesu se totiž uvolní lidské zdroje, které je pak možné využít při produktivní činnosti, např. ve výrobě.

Výkres balicí linky (příklad)

Příklad z praxe 

Nedávno jsme prováděli analýzu balicího procesu ve firmě, která vyrábí stavební prvky. Výroba probíhá na dvou výrobních linkách, kde každou obsluhují dva pracovníci. 70 % objemu výrobků je kvůli ochraně potřeba jednotlivě zabalit do fólie a zajistit lepicí páskou. Vzhledem k rozměrům výrobku musí balení každého kusu provádět vždy dva pracovníci a zabalení jednoho produktu trvá šestkrát déle (!) než jeho výroba. Firma tak vyrábí vždy dva dny v týdnu a zbytek týdne (včetně víkendů) pak svou produkci balí. Tento stav měl pro firmu řadu negativních důsledků. Prodlužoval se čas vyřízení objednávek, firma neustále řešila problém s nedostatkem pracovníků, se zbožím se zbytečně manipulovalo (z výroby do meziskladu, odtud zase na balicí stanoviště a dále do expedičního skladu) a ačkoli po jejích produktech byla na trhu velká poptávka, firma nemohla zvýšit výrobu a přicházela tak o tržby.

Na základě analýzy procesů ve firmě byla navržena automatizace balicího procesu, která spočívala v instalaci balicí linky kontinuálně navazující na výrobní technologii. Balicí linka má shodnou balicí kapacitu s výrobou, a zvládá tak zabalit všechny potřebné produkty. A prakticky bez obsluhy. I když nešlo o levnou technologii - pořizovací cena linky včetně dopravníkového systému a všech dalších požadovaných komponent je cca 2,5 milionu korun – spočítali jsme návratnost této investice na rok a půl! Návratnost investice, spočítaná pouze na základě uspořených nákladů, byla ve skutečnosti rychlejší, neboť uvolněná pracovní síla umožnila firmě zvýšit produkci (eliminace ušlé příležitosti). Dalším pozitivním dopadem automatizace balení bylo zkrácení doby mezi objednávkou a dodáním zboží, což je výrazná konkurenční výhoda. Zlepšení se dále projevilo ve snížení skladových zásob, v kvalitě balení a značení, rychlejší obrátkovosti a v komfortnějším a čistším pracovním prostředí.

Na výše uvedeném příkladu (který rozhodně není ojedinělý) je zřejmé, že nedostatek lidských zdrojů nemusí být pro firmy hrozbou, ale naopak příležitostí. Jen je potřeba se podívat na problém s odstupem a trochu jinak.

Podívejte se na naši kompletní nabídku balicích strojů na www.strojenabaleni.cz

Jiný úhel pohledu Vám přeje

AP

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net