Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Kdy se vyplatí koupit ovinovací stroj?

Kdy se vyplatí koupit ovinovací stroj?

Investice do balicí technologie nebývají malé. Jak poznat, kdy se vyplatí a kdy ne? Jaká je návratnost? Na co si dát při nákupu pozor? Rozhodnutí o koupi balicí technologie by měla předcházet analýza současného a budoucího stavu a zdopovězení alespoň základních otázek. V mém článku najdete pár rad a příkladů, které Vám s rozhodnutím o koupi balicího stroje mohou pomoci.

Dnes se podíváme na ovinovací stroje - nejběžněji používané balicí stroje. Ovinovačky nejčastěji slouží k zabalení celých palet se sbožím nebo objemnějších předmětů do fixační (stretch) fólie. Strojní balení má oproti ruční aplikaci stretch fólie řadu výhod:

  • je rychlejší
  • je nesrovnatelně pohodlnější (kdo někdy balil ručně paletu, ví, o čem mluvím)
  • šetří náklady na pracovní sílu
  • šetří náklady na obal (menší spotřeba, vyšší využití potenciálu fólie apod.)
  • kvalitnější zabalení palety

Pokud by o koupi ovinovačky rozhodovali přímo ti, kteří palety balí, bylo by ruční balení do stretch fólie asi odsouzeno k zániku. Ale o koupi stroje rozhodují (nebo alespoň většinou) hlavně peníze, tzn. návratnost investice. Všechny výše uvedené výhody strojního balení mají přímý dopad na náklady, ale ve většině případů má největší vliv na rozhodnutí o koupi úspora nákladů na obalový materiál (a na pracovní sílu). Kupovat ovinovací stroj na zabalení například tří palet týdně asi není dobrý nápad. Jak tedy spočítat, kdy se mi vrátí investice do balicího stroje?

strojní balení

Praktický příklad

Na konkrétním příklad z praxe si ukážeme, jaké jsou rozdíly v nákladech na obalový materiál. Byla balena paleta se zbožím o celkové výšce 1,7 m a celkové hmotnosti 300 kg. Poprvé byla paleta zabalena ručně, podruhé na strojně bez předepnutí a po třetí strojně s předepnutím fólie. V každém z případů byla po zabalení paleta rozbalena a použitá fólie zvážena. V níže uvedené tabulce vidíte spotřebu fólie a cenu jednoho zabalení. Uvedené hodnoty se vztahují ke konkrétní situaci, nicméně ukazují obecně platné trendy.

Balení Fólie Spotřeba fólie Cena fólie* (kč/kg) Cena zabalení Cena stroje* (Kč)
ruční 17 µm  400g  64,- 25,60  -
strojní (bez předepnutí) 17 µm, průtažnost 150% 330g 50,90 16,80 70 000,-
strojní (s předepnutím) 17 µm, průtažnost 270% 220g 54,90 12,1 120 000,-

*Ceny materiálu a strojů se mohou samozřejmě lišit, nicméně výše úspory a návratnost investice se lišit nebude.

Rozdíl v nákladech na použitý materiál je při různém způsobu balení značný. Při strojním balení bez presretche je to 8,80 Kč na paletu a s prestretchí dokonce 13,50 Kč oproti ručnímu balení. Je vidět, že použitím dražší fólie a dražšího stroje dochází k největší úspoře na materiálu.

Výslednou úsporu můžeme vynásobit průměrným počtem měsíčně zabalených palet. Záruční doba u ovinovacích strojů je 1 – 2 roky, životnost samozřejmě delší. V našem modelovém případě by se investice do stroje vrátila do 2 let při zabalení cca 16 (stroj bez prestretche) resp. 18 palet denně.

A to nemluvíme o úspoře na pracovní síle – strojní balení je pro pracovníky nesrovnatelně pohodlnější a navíc, během strojního balení (na poloautomatickém stroji) může obsluha pouze zajistit fólii na paletě, stisknout tlačítko a vše ostatní nechat na stroji a dělat jinou práci (více o ovinovacích strojích).

Z praxe vím, že i dnes mnoho firem balí ručně i více jak 100 palet denně v zajetí mylného přesvědčení, že tak šetří náklady. Nejste jednou z nich?

Poznámka na závěr

K výše uvedenému příkladu připojím ještě jednu poznámku související s nákupem stretch fólie. Vždy, když kupujete stretch fólii, zjistěte si cenu za kilogram. Má to dva důvody. Za prvé, vždy si převážením fólie můžete zjistit, zda nejste šizeni (pozor na váhu dutinky) a za druhé, jedině tak můžete zjistit reálné náklady na zabalení jedné palety se zbožím.

Bezstarostné balení Vám přeje

Adam P.

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net