Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Konzervačný olej alebo antikorózna fólia? Čo sa mi oplatí viac?

Konzervačný olej alebo antikorózna fólia? Čo sa mi oplatí viac?

Bývali časy, keď si vedúci výroby a technológovia túto otázku nekládli. Antikorózne obalové materiály na našom trhu jednoducho neboli a tak sa všetko kovové, čo bolo treba protikorózne chrániť, jednoducho ošetrilo konzervačným olejom v nádeji, že viac sa už urobiť nedá. Doba však pokročila, technológie tiež, a tak je na mieste otázka, či sa mi to vôbec ešte oplatí?

Zvyk je železná košeľa. To čo sa s úspechom používa už desaťročia nenahradíte šibnutím čarovného prútika. Dvojnásobne to platí u konzervačných olejov v strojárskom priemysle, kde je používanie tejto technológie už takou samozrejmosťou, ako zdobenie stromčeka na Vianoce. A keďže táto metóda dobre funguje, málokto sa obzerá po iných možnostiach, či trendoch. A tak sa celé úsilie neinformovaných nákupcov vrhá na hľadanie lacnejších a dostupnejších konzervačných olejov, čo nakoniec nikam nevedie. Keby sme si radšej položili otázku, či radšej nepoužiť úplne iný druh technológie protikoróznej ochrany a prepočítali si priame a nepriame náklady, zistili by sme, že v mnohých prípadoch dokážeme ušetriť desiatky percent finančných prostriedkov jednoduchou zmenou technológie.

Prechod z mokrej na suchú konzerváciu však nie je čo do finančných úspor riešením pre každý projekt, všetko si treba dobre premyslieť a skalkulovať, prípadne si nechať poradiť od odborníka. To, ktoré základné aspekty zobrať do úvahy pri výbere najvhodnejšej technológie a kalkulácii nákladov, si preberieme v skratke v nasledujúcich riadkoch.

1)      Objem produkcie, ktorú treba chrániť

Môžete byť firmou s 500 zamestnancami, môžete robiť obrat v miliónoch Eur, otázkou však je, akú veľkú časť Vašej produkcie je potrebné protikorózne chrániť. Pokiaľ vyrábate strojárske komponenty z relatívne korózne odolných zliatin, či vyšších tried ocelí pre odberateľa sídliaceho kilometer od Vás, pričom sa u Vás po finálnej operácii nezdržia dlhšie ako deň, tak pri správnej manipulácii a dodržaní pracovných postupov v rade prípadov ani nie je potrebné daný výrobok či medziprodukt protikorózne chrániť. Zistite si teda, aký objem z Vašej produkcie je potrebné reálne chrániť, či už pri dočasnom skladovaní alebo expedícii do vzdialenejších miest, obzvlášť pri zámorskej preprave. Vo všeobecnosti, pokiaľ v súčasnosti konzervujete olejom a Vaša spotreba nepresahuje 10 l/mesiac, tak sa vo väčšine prípadov oplatí pri tejto technológii ostať. Týka sa to hlavne malosériovej a zákazkovej výroby. Pokiaľ však realizujete sériovú výrobu výrobkov, ktoré treba chrániť, prípadne tvarovo komplikované väčšie celky s ťažkým prístupom, zbystrite pozornosť a začnite počítať.

2)      Variabilita chránených výrobkov

Tento bod priamo súvisí s predchádzajúcim. Použitie konzervačného oleja je univerzálne, rozmerové odchýlky jednotlivých variant produktov Vás v tomto smere vôbec nemusia trápiť. Ak si však dáte vyrobiť antikorózne vrecko presne na mieru pre jeden druh produktu, nemôžete ho použiť na druhý, o tretinu dlhší. Pokiaľ vyrábate 5 druhov výrobkov, každý v množstve pri ktorom by sa oplatilo vyrábať antikorózne vrecká presne na mieru (presiahnuté MOQ-minimálne odberné množstvo), tak máte dôvod na radosť. V opačnom prípade musíte premýšľať či už o antikoróznej fólii v celku, ktorú si nastriháte a zvaríte podľa aktuálnej potreby alebo ostanete pri klasickom konzervovaní olejom.

3)      Tvarová zložitosť výrobku

Nie každý produkt je možné do konzervačného oleja ponoriť a nie každý produkt je natoľko jednoduchý, aby ste sa pri olejovom postreku dostali do každého miesta a dutinky, ktorú treba chrániť. V takýchto prípadoch sa pri bezhlavom používaní konzervačného oleja môžete dostať do často neriešiteľnej situácie. V tomto prípade niekedy aj na úkor o pár percent vyššej obstarávacej ceny nemáte moc na výber a použitie antikorózneho obalového materiálu s inhibítormi je tak často jedinou rozumnou cestou. Pokiaľ Vám záleží na precíznej protikoróznej ochrane, kalkulácie v tomto smere idú bokom.

4)      Obstarávacia cena

Toto je najčastejší a v mnohých prípadoch jediný bod, ktorý sa pri výbere tej či onej technológie berie do úvahy. A to nie je správne. Všetko závisí od toho, aký druh a kvalitu konzervačného oleja používate a s akým antikoróznym obalovým materiálom s akými parametrami ho porovnávate. Vzájomných kombinácií sú pritom desiatky a od tej danej kombinácie i potom závisí, pri ktorom druhu potom uvidíte na faktúre menšie číslo. Tento bod veľmi úzko súvisí s predchádzajúcimi bodmi čo sa týka konkrétneho čísla, ktoré dostanete. Avšak aj keď Vám stále kalkulačka nástojčivo ukazuje, že olej sa Vám oplatí omnoho viac, ešte nerobte závery. Sú tu totiž nepriame náklady, ktoré dokážu zohrať niekedy kľúčovú rolu pri finálnom porovnaní.

Antikorózný papier

5)      Čas

Naše mamy často hovoria, že kedysi bolo na všetko akosi viac času a dnešná doba je uponáhľaná. A majú pravdu. Čas sa stal nedostatkovou komoditou. Väčšina ľudí a obzvlášť firiem chce všetko hneď a hneď to chce používať. Konkurencia nelení. Čas je vzácny. A taktiež pracovný čas je vzácny a čím ďalej tým viac nákladný. Robotník, ktorý kedysi robil za pár korún dnes síce tiež robí za pár...ale Eur. Cena práce rastie, čas firiem je vzácny. A čo tým chcem povedať? Na konzerváciu výrobkov treba určitý čas určitého pracovníka alebo linky, ktorého a ktorú musíte zaplatiť. Následne daný produkt umiestnite do príslušného obalu, či prepravného boxu. Pričom, keď použijete rovno antikorózny obal a alebo prepravný box ním vystlaný, predchádzajúcu operáciu si môžete jednoducho škrtnúť. Čo ste ušetrili? Čas. A keďže vieme, že čas sú peniaze, jednoducho si viete spočítať, koľko času a teda peňazí ste pri tej ktorej operácii jej odstránením ušetrili a túto položku potom zahrniete do vzájomného porovnania. Vaša výroba a expedícia navyše získala významnú konkurenčnú výhodu. Samotný čas. Ešte vyhrotenejšia situácia nastáva pri dlhodobom skladovaní výrobkov u vás. Tam si k vyššie popísaným nákladom musíte pri konzervácii olejom ešte pripočítať aj časové a finančné (obstaranie dekonzervačného prostriedku / odmastňovadla) náklady na dekonzerváciu vašich výrobkov. Alebo jednoducho náklady na konzerváciu vynásobiť približne dvomi.

6)      Ekológia

Faktor, ktorý na nás tlačí stále viac. Či chceme alebo nechceme, na priemyselné podniky budú vyvíjané čoraz väčšie tlaky, aby bola celá výroba a expedícia stále viac a viac ekologická a šetrila životné prostredie. Drvivá väčšina konzervačných olejov je pritom na báze ropy a na ich odstránenie z povrchu materiálu potrebujete ďalšie chemikálie a odmastňovadlá, ktoré majú ďaleko od dojčenskej vody. Preto sa Vám môže stále častejšie stávať, že zákazníci Vám rovno prikážu, aby im protikorózne prostriedky, ktoré použijete, zbytočne nespôsobili komplikácie práve v tejto oblasti.

7)      Zákazník

Tento posledný bod priamo súvisí z predchádzajúcimi dvoma, tentokrát sa Vás však netýka priamo. Globalizácia a čím ďalej väčšia konkurencia v každom segmente spôsobuje, že pokiaľ sa nelíšite a neprinesiete čosi naviac, neuspejete. A práve použitie suchej konzervácie môže byť pre Vás tým pomyselným kľúčovým bodom, kvôli ktorému získate biznis. Ak zákazníkovi ušetríte náklady a čas tým, že nebude musieť prácne Vaše produkty dekonzervovať a navyše mu ani neskomplikujete situáciu s ekológiou (nakoľko sú všetky LDPE antikorózne fólie a papiere plne recyklovateľné), tak Vám za to môže len a len poďakovať. Priamo síce týmto neušetríte Vy nič, ale mnoho získate.

Zhrnutie

Použitie mokrej, či suchej konzervácie je vždy prípadovou štúdiou, ani jedna z týchto technológii protikoróznej ochrany nie je všeliekom. Keď si však dáte tú námahu a poctivo si spočítate všetky pre a proti, môžete dôjsť k prekvapivým zisteniam, že hoci niečo na prvý pohľad vyzerá ako drahšie riešenie, v konečnom dôsledku si uvedomíte, že vďaka nemu balíte lacnejšie. A o to nám predsa ide.

Filip P.

 

Více o ochraně proti korozi

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net