Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Kupujte drahé stretch fólie!

Kupujte drahé stretch fólie!

Nebojte se, nezbláznila jsem se a ani nechci nikoho nabádat k nesmyslnému utrácení za stretch fólie. Právě naopak! Chci Vám dokázat, že nákupem dražších stretch fólií můžete ušetřit nemalé náklady na balení. Nevěříte? Tak čtěte dál.

Stretch neboli fixační nebo průtažné fólie patří mezi nejčastěji užívané obaly v rámci průmyslového balení. Fixační fólie můžeme rozdělit podle způsobu aplikace na ruční a strojní. Pro jednodušší manipulaci jsou ruční stretch fólie v menších návinech. Běžně se role pohybuje cca okolo 2, 4 kg brutto (tzn. včetně dutinky). Strojní fólie jsou určeny výhradně pro strojní balení a jejich běžná váha je 16 až 17 kg.

Dalšími důležitými parametry stretch fólií jsou průtažnost a tloušťka. Průtažnost udává o kolik % se stretch fólie může maximálně natáhnout. Tzn., že 1 metr fólie s průtažností 150% můžeme natáhnout až na 2,5 metru. Průtažnost je důležitá především u strojního balení, kde je možné průtažnost přesně nastavit a využít tak maximální potenciál fólie.

Průtažnost fólie (resp. aktuální nastavení balicího stroje) si můžete sami jednoduše změřit. Stačí označit krátký úsek fólie na roli a tento stejný úsek pak změřit po ovinutí na paletě.

 • Změření vzdálenosti před natažením fólie...
 • ... a po něm.

 

Tloušťka fixačních fólií se pohybuje od 8 do 35 µm (výjimky jsou samozřejmě možné). Nejběžnější používaná tloušťka ručních stretch fólií je 20 - 23 µm. U strojních návinů bylo dříve běžné balit do 35 - 23 µm.

Tak jako se vyvíjejí technologie procesů balení obecně, se vyvíjí i obalové materiály, stretch fólie nevyjímaje. Proto se postupně, spolu s osvětou a kvalitnějšími balicími stroji, přechází na fólie tenčí - 17, 15, 12 µm a nově až  9 i 8 µm.

Jak ušetřit?

Jednoduše řečeno, úsporu nákladů na balení dosáhneme, když budeme balit do co nejtenčích fólií s co největší průtažností. Pro výpočet úspory je ale potřeba znát náklady na balení. Není totiž důležitá cena stretch fólie za kilogram a už vůbec ne za roli nebo metr. Důležitá je cena fólie, kterou spotřebujeme na zabalení jedné balené jednotky, což je u stretch fólie většinou paleta se zbožím. Náklady na zabalení jedné palety jednoduše zjistíme tak, že zabalíme zkušební paletu do stretch fólie, po té použitou fólii strhneme a zvážíme.  Váhu použité fólie pak vynásobíme nákupní cenou (kilogramovou). Takto získané náklady na zabalení jedné měrné jednotky (palety) pak můžeme porovnávat při balení do různých fólií.

Čím kvalitnější, tím dražší

Čím více klesá tloušťka a roste průtažnost stretch fólií, tím stoupá jejich kilogramová cena. Proč je tomu tak? Aby bylo možné fólii ztenčit, aniž by došlo ke snížení jejich pevnostních parametrů je potřeba použít kvalitnějších materiálů. A ty jsou samozřejmě dražší. To stejné platí také u průtažnosti. Vyšší průtažnost je dána kvalitnějším (dražším) materiálem. Svou roli hrají také výrobní technologie, resp. čas potřebný na výrobu fólie. Platí, že čím je fólie tenčí, tím delší doba je potřeba na výrobu jednoho kilogramu.

Praktický příklad

Jako důkaz úspory uvádím jeden příklad optimalizace balení. Měření proběhlo na stejné paletě balené na stejném ovinovacím stroji se stejným počtem ovinů (!).

Stávající folie :                                                                            

 • tloušťka: 17 µm
 • nastavený průtah: 160%
 • spotřeba fólie na zabalení palety: 220 g
 • cena fólie: 51,52Kč /kg
 • cena zabalení jedné palety: 0,22 kg * 51,52 Kč/kg = 11,33 Kč

Nová fólie :                                                                            

 • tloušťka: 11 µm
 • nastavený průtah: 220%
 • spotřeba fólie na zabalení palety: 119 g
 • cena fólie: 63,50Kč /kg
 • cena zabalení jedné palety: 0,119 kg * 63,50 Kč/kg = 7,56 Kč

Kvalitnější fólie bylo spotřebováno o 45 % méně než fólie původní. A byť je kilogramová cena nové fólie vyšší, zákazník dosáhl úspory 3,78 Kč (33%) na zabalení jedné palety. Tento zákazník balí přibližně 100 palet denně, takže při nepřetržitém provozu ušetřil za měsíc více jak 10 000 Kč.

Rada na závěr

Ať už balíte cokoli a používáte jakýkoli obalový materiál, je důležité znát přesné náklady na zabalení jedné jednotky. Bez tohoto údaje jste slepí a úspory se Vám budou hledat velice těžko, byť na fakturách za obalový materiál může vypadat vše v pořádku.

 

Balte levněji Vám přeje

Alena D.

 

Více informací o stretch fóliích.

 

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net