Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Odhalte všechny náklady na balení a balte levněji

Odhalte všechny náklady na balení a balte levněji

Dnes a denně se setkáváme u našich zákazníků s požadavkem na levnější balení. Respektive zákazníci chtějí levnější obal a myslí si, že nejlevnější obal automaticky znamená co nejnižší náklady na balení. Což ale nemusí být a není vždy pravda. Jak to tedy je? Co je vše potřeba zahrnout do nákladů na balení? A jak opravdu ušetřit? Čtěte dál a uvidíte, že to není zas taková věda.

Náklady na balení v sobě zahrnují daleko víc, než jen cenu obalu. Některé studie uvádí, že až 90 % nákladů na balení je skrytých, resp. firmy tyto výdaje při výběru balení vůbec nezohledňují. A přitom právě zde je možné nalézt největší možnosti úspor. Pojďme se tedy podívat, co vše je potřeba mít na zřeteli:

1. Množství použitého obalu

Reálně použité množství obalu potřebného na zabalení konkrétní jednotky není tak úplně skrytý náklad. Nicméně skutečností zůstává, že mnoho firem tento faktor vůbec nezohledňuje a myslí si, že pokud nakupují levný obal, levněji už balit prostě nemohou. Pokud ale používají levný obal, kterého na zabalení spotřebují mnohem víc, pak rozhodně nešetří. Typický příklad z praxe je bublinková fólie. Nákupčí je šťastný, že nakupuje opravdu levně (přičemž ceně odpovídá kvalita), ale už bohužel neví, že skladníci musí zboží omotat poloprázdnou bublinkovou fólií výrazně víckrát a spotřebovat tak mnohem víc materiálu a ve výsledku i peněz, než kdyby použili kvalitnější (a dražší fólii). To stejné platí u stretch fólií, lepicích pásek a u mnoho dalších materiálů.

2. Efektivita

Pokud příprava obalu a balení zboží vyžaduje lidskou práci (ruční, obsluha stroje) a spotřebovává nějakou energii, pak je potřeba vědět, kolik peněz stojí zabalení jednoho produktu. Jak dlouho to člověku trvá, kolik jeho práce stojí, kolik energie spotřebuji atd. Například tvarové výseky z vlnité lepenky, které stačí jen složit, jsou určitě dražší než běžné klopové krabice, které je ale nutné před použitím slepit. Dražší krabice však výrazně šetří čas (a nervy) baličům a ve výsledku firmě náklady.
Další otázkou je, musí-li daný úkon dělat člověk ručně, nebo mu může pomoci stroj. Ano, investice do stroje a jeho provoz představují pro firmu náklady, nicméně velice často se ukáže, že strojní balení je ve výsledku výrazně levnější a efektivnější než ruční lidská práce.

3. Skladování

Každé paletové místo stojí firmu peníze a jen málo firem má neomezené skladové prostory. Proto je rozumné volit takové obaly, které prázdné zabírají co nejméně místa. Například prázdný dřevěný paletový box zabere pětkrát tolik místa než složitelný KLAPPY BOX stejného objemu a vykládka prázdných rozložených obalů je také mnohem rychlejší. Dalším faktorem, který se vztahuje ke skladování, je, že v prázdných uskladněných obalech nečinně leží peníze. Samozřejmě, že nákup větší série obalů je určitě výhodnější, ale s dobrým dodavatelem se dá domluvit rámcová objednávka a dodávky JIT nebo konsignační sklad.

Rozložený KLAPPY BOX

4. Logistika

Podobně jako u skladování je při přepravě žádoucí, aby zabalené produkty zabíraly co nejméně místa, maximalizoval se počet přepravovaných produktů a snížily se tak logistické náklady na jednotku. Těchto úspor se dá docílit dvěma způsoby. Je možné maximalizovat počet balených produktů v rámci daného obalu (aplikuje se například u vratných obalů v rámci mezioperačního balení v automotive).

Nebo se snažit minimalizovat velikost obalu produktu (aniž by se ovšem snížily jeho ochranné vlastnosti). Tento způsob dosažení úspor vyžaduje většinou tvorbu obalu/balení na míru pro konkrétní produkt. U výrobce elektroniky se nám podařilo zmenšením obalu navýšit počet jednotek na paletě o 10 % a výrazně tak snížit jednotkové náklady na přepravu. U letecké přepravy je zase klíčovým aspektem hmotnost. Vítané úspory zde může přinést například náhrada těžkých dřevěných palet za lehčí plastové, nebo nahradit masivní dřevěné bedny lehčími (ale stejně pevnými) obaly z překližky.

5. Reklamace

Nedostatečná ochrana zboží při skladování a distribuci může být příčinou jeho poškození. Často se také stává, že se poškodí nebo nefunguje samotný obal a zákazník pak odmítá zboží převzít. Následné řešení takových reklamací pak představuje jednak zbytečné vícenáklady, ale především reklamace mohou kazit dobré jméno u zákazníka (což je často větší problém než peníze vynaložené navíc). V takových případech je nejlepší spojit se při změně balení s odborníkem a společně analyzovat a vyřešit problém. A někdy stačí opravdu jen málo. Častým problémem, který spadá pod tento bod, je například nefunkčnost lepicích pásek. V letních měsících pásky fungují a krabice vydrží zalepené. Problém nastává v případě, že teploty klesnou pod bod mrazu a krabice se během přepravy rozlepí. To je dáno nevhodným typem pásek, jejichž akrylátové lepidlo po přemrznutí přestává lepit. Řešením je pak přechod k lepicím páskám s hotmeltovým lepidlem, které jsou sice dražší, ale drží i v mrazu.
U jiného zákazníka, který vyrábí speciální designové hodiny vysoké hodnoty, jsme vytvořili speciální dřevěný obal, který byl sice dražší, než bylo zákazníkovo očekávání, nicméně po vývoji obalu a jeho otestování (hodiny se posílají po celém světě) zákazník nadšeně na „dražší“ balení přistoupil a za dobu naší spolupráce nemusel řešit ani jediný případ, že by hodiny došly na místo určení poškozené.

6. Životnost

Tento bod je důležitý zejména u průmyslových podniků, které vyrábějí komponenty pro další zpracování. U těchto firem je při rozhodování o obalu vždy dobré vědět, je-li možné použít vratný/vícenásobně použitelný obal, je-li definován či nějak omezen počet balených produktů v obalu, jak dlouho bude daný projekt trvat apod. Na základě těchto a dalších informací je pak možné vyvinout a vyrobit vratné obaly na míru daného produktu, které mají sice vyšší jednotkovou cenu, ale slouží zákazníkovi dlouhá léta a tím pádem vyjdou ekonomičtěji než jednorázové obaly. Pro tyto účely jsme vytvořili například vratnou fixaci palet FixNet, která je ideální v rámci interní logistiky, kde nahrazuje fixační fólie.

FixNet Cover 2.0

7. Administrativa

Nákupčí velice často při honbě za co nejnižší jednotkové ceny obalu vybírají vždy na konkrétní položku konkrétního dodavatele s nejnižší aktuální nabídkou. Zdá se to logické, ale je potřeba započítat do nákladů vyšší cenu administrativy, neboť je rozdíl vystavit objednávku jednomu či dvěma dodavatelům a realizovat od nich objednávky (fyzicky na sklad i z hlediska dokumentů, plateb apod.), než jednat s osmi dodavateli, přijímat násobně víc menších dodávek a ztrácet tak čas, který by bylo možné využít lépe. Nehledě na to, že i pro dodavatele je zákazník s větším objemem zajímavější.

8. Ekologie

Ekologické dopady jsou často velice těžko vyčíslitelné, přestože se váží ke všem druhům obalů a způ¬sobů balení. Ať už jde o uhlíkovou stopu, množství odpadu a nakládání s ním, energetickou náročnost apod. účetní náklady těchto externalit (nikoli reálné) často nese někdo jiný a pro podnik jsou často nepodstatné. Náklady, které jsou jednoduše vyčíslitelné, představují zákonem nařízené platby EKO-KOM za množství obalů použitých v rámci balení a vysláním na trh. Konkrétní případ: e-shop, který při balení svých zásilek hojně využívá bublinkovou fólii, přešel na speciální lehčí bublinkovou fólii BUFO barrier, která při stejných ochranných vlastnostech měla výrazně nižší gramáž. E-shop tak ročně vytvořil o 40 tun (!) méně plastového odpadu a navíc na poplatcích ušetřil více jak 220 000 Kč.

9. Zákaznická zkušenost

Asi nejhůře kvantifikovatelné jsou přínosy/náklady zákaznické zkušenosti se zabaleným výrobkem. Chtěli byste dostat produkt zabalený tak, jak jej dostává Váš zákazník? Má s Vaším obalem a rozbalováním starosti? Nebo mu usnadňuje život a představuje pro něj další přidanou hodnotu? Ocení WOW efekt? Při balení je vždy potřeba znát své zákazníky a snažit se jim vyjít maximálně vstříc a nezáleží při tom, zda se pohybujete na B2C nebo B2B trzích, neboť kladná zákaznická zkušenost bývá k nezaplacení.

Odhalit všechny náklady na balení Vám přeje
A.P.

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net