Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Jak snížit náklady na balení?


 Balit levněji rozhodně neznamená najít dodavatele s tím nejlevnějším obalem. Nejlevnější obal totiž často plní své funkce částečně, a nebo dokonce vůbec. Nechrání zboží, neusnadňuje manipulaci, zvyšuje výrobní časy a náklady na logistiku, neodpovídá legislativě apod. Proto musí být při hledání úspor (nejen) v rámci balení prvním krokem kompletní analýza stávajícího nebo budoucího (u nových výrobků) obalu a balicího procesu a na něj navazujících procesů (výroba, logistika, distribuce apod.).

Projdeme si jednotlivé oblasti, které jsou samozřejmě navzájem provázané, a ukážeme, jak mohou ovlivňovat náklady firmy, ať už přímo či nepřímo.

Obal

Prvkem, který nejvíce ovlivňuje náklady na balení je samotný obal. Správně zvolený obal musí plnit všechny své funkce v požadované míře. Rozhodně nesmí plnit svůj účel nedostatečně, ale z hlediska nákladů není ani dobrý opačný extrém. Není totiž účelem mít co nejkrásnější, nejlepší, nejmodernější, nejšetrnější NEJ obal. Předimenzovaný obal, v jakémkoli směru, již nepřináší přidanou hodnotu, ale pouze zvyšuje náklady firmy. Správný obal musí být prostě tak akorát. Obecně platí, že cena obalu je přímo úměrná ceně baleného výrobku. Podívejme se nyní na jednotlivé aspekty obalu a na to, jak mohou ovlivňovat náklady.

Konstrukce

Konstrukce obalu je ovlivňována jednak samotným baleným produktem a jeho parametry (materiály, váha, rozměry), způsobem balení (ručně, automaticky), logistickým procesem (způsob manipulace, dopravy a skladování) a požadavky trhu (zákazníci, legislativa atd.). Například klasická papírová krabice – bude klopová nebo se samostatným víkem? Kolik krabic bude na sobě? Bude sloužit jen jako manipulační obal nebo také jako spotřební balení? Kolik bude v krabici výrobků? Jak s ní bude manipulováno? Bude v ní zboží volně nebo fixováno?

Materiál

Obalový materiál nebo jejich kombinace je ovlivňován stejnými faktory jako konstrukce obalu, neboť materiál a konstrukce obalu se vzájemně doplňují. Vhodně zvolená konstrukce může uspořit náklady na materiál (méně vrstvá vlnité lepenka, tenčí fólie apod.). V jiném případě může náhrada materiálu (byť dražšího) výrazně uspořit náklady na přepravu (např. lehké palety z EPS). Dále platí, stejně tak jako u všech oborů lidské činnosti, že vývoj obalových materiálů jde v čase neustále dopředu. Fólie vyráběná před deseti lety má horší parametry než fólie s poloviční tloušťkou (úspora materiálu) vyráběná dnes. Různé obalové materiály mají také různé vlastnosti a jejich vhodnou kombinací je možné dosáhnout maximálního efektu.

Způsob balení

Kolik času zabere příprava obalu před zabalením výrobku? Jakým způsobem je výrobek balen? Probíhá balení ručně nebo automaticky? Kolik výrobků je denně baleno? To jsou některé z otázek, na které je třeba hledat odpověď. Například automatizace balení vyžaduje vstupní investici na pořízení balicí techniky, která je však kompenzována úsporou času a lidské práce.

Logistika

Způsob manipulace, skladování a dopravy jednak ovlivňují samotný obal a naopak použitý obal určuje možný způsob manipulace, skladování a dopravy. Je potřeba vědět kdo a jak bude s výrobkem manipulovat (ručně, VZV, jeřábem apod.), bude-li výrobek skladován uvnitř nebo venku, jak dlouho bude výrobek skladován, jak veliké je riziko krádeže, jak se dostane k zákazníkovi (na prodejně, zásilkovou službou, vyzvedne si jej osobně…).

Jak na to?

Dnešní doba je ve znamení informací. V každém oboru se neustále objevují nové trendy, materiály, postupy a balení není vyjímkou. Dokážete si například představit, že bude Vaše firma řešit účetnictví jen tak bokem, aby to nějak bylo? Nebo výrobu? Logistiku? A co obaly? Jak Vaše firma řeší obaly a balení? Máte k dispozici profesionála pro tuto oblast, nebo to funguje tak nějak samospádem? Z vlastní zkušenosti víme, že existuje opravdu mizivé procento firem, které by v oblasti průmyslového balení nemělo rezervy a možnosti úspor. Bohužel většinou ale firma nemá k dispozici někoho, kdo by tyto rezervy objevil. Samozřejmě není nutné takového člověka přímo zaměstnat. Efektivní cestou je outsourcing. Ať již jde o samotnou analýzu balicího procesu nebo poradenství a další služby. Pokud však neuděláte první krok a nezmapujete celý proces, budete "slepí" a nebudete vědět, že nevíte. Takže řešení je jednoduché - analýza balicího procesu (ať již interní nebo externí), která Vám ukáže cestu jak dál.

Objevte novou dimenzi průmyslového balení na www.baleninadruhou.cz.

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net