Balte levněji
o obalech bez obalu

optimalizujte svoje náklady na balení

Obaly

Co to je a jakou mají funkci


Obal je označován jako obalový prostředek nebo soubor prostředků zabezpečující ochranu výrobků před poškozením, zabraňující škodám, které by mohly výrobky způsobit, umožňující oběh výrobků a usnadňující jejich spotřebu. Naopak balení je činnost spočívající v přípravě výrobků pro oběh a spotřebu pomocí obalových prostředků a funkční spojení výrobku s obalovými prostředky.

Obaly jsou rozdělovány do tří hlavní skupin, přičemž každá skupina obalů plní specifické funkce.

 1. Spotřebitelský obal (primární obal)
 2. Manipulační obal (sekundární obal)
 3. Přepravní obal (terciální obal)

Skupiny obalů

Samozřejmě ne každý produkt je balen do všech tří typů obalů. U některých produktů plní primární obal stoprocentně i funkci manipulačního obalu (např. pytel cementu nebo krmiva, sud piva atd.), některé produkty mají pouze přepravní obal (cihly, obráběcí stroje a technologické prvky a další) apod. 

Spotřebitelský obal (primární obal)

Spotřebitelský obal bezprostředně obaluje daný výrobek, často usnadňuje spotřebu, obsahuje marketingové a legislativou vyžadované informace. Většinou se jedná o nejmenší distribuční nebo uživatelské množství. Spotřebitelský obal plní mnoho funkcí, jejichž intenzita se u jednotlivých produktů liší (podle charakteru výrobku).

Základní funkce spotřebitelského obalu:

 • ochranná (chrání výrobek před poškozením, znečištěním apod.),
 • manipulační (usnadňuje manipulaci s produktem),
 • informační (poskytuje informace o výrobku a výrobci, EAN atd. především spotřebiteli),
 • marketingová (prodejní – propaguje výrobek nebo značku, „obal prodává“).

Z výše uvedených funkcí spotřebitelského obalu vyplývají i nároky na něj. Požadavky na materiál/kombinaci materiálů, zpracování (např. potisk, povrchová úprava), velikost a tvar – to vše určuje výslednou cenu obalu. Producenti často, především z ohledem na marketingovou funkci spotřebitelského obalu, volí nákladnější řešení (větší obal, kvalitní potisk, nápadité zpracování).

Spotřebitelské obaly najdeme především u spotřebního zboží určeného pro B2C trhy (potraviny, drogistické zboží, hračky, elektronika apod.). U výrobků, které nejsou konečným produktem, ale pouze jeho součástí (např. komponenty pro elektrotechnický, strojírenský nebo automobilový průmysl), se spotřební obal často vůbec nevyskytuje (netýká se však produktů balených jako náhradní díly / aftermarket).

 

Manipulační obal (sekundární obal)

Tento obal chrání spotřebitelsky zabalený výrobek nebo skupiny výrobků a usnadňuje jejich manipulaci v rámci distribučního řetězce. Manipulační obal plní stejné funkce jako obal spotřebitelský avšak s rozdílnou intenzitou.

Funkce manipulačního obalu:

 • manipulační - usnadňuje manipulaci s produktem a jeho skladování, usnadňuje automatizaci – v rámci montážních linek, usnadňuje umístění výrobku v rámci maloobchodu
 • ochranná - chrání primární balení před poškozením apod.
 • informační - poskytuje informace o výrobku a výrobci, EAN atd. – především pro jednotlivé články distribučního řetězce)
 • marketingová (v některých případech)

Primární funkcí této skupiny obalů je usnadnění manipulace. Na konci distribučního řetězce jsou výrobky z manipulačního obalu vyjmuty (někdy je manipulační obal upraven do podoby prodejního displaye) a obal se stává odpadem a nebo je poslán zpět v rámci logistiky k dalšímu naplnění (často v rámci B2B trhů – např. automotive). Manipulační obal může mít podobu „krabice“ vyrobené z různých materiálu - nejčastěji z vlnité lepenky, dále pak z karton plastu, dřeva, či kovu. Dalším častým způsobem je také balení do teplem smrštitelné fólie.

U manipulačního obalu je často větší prostor pro racionalizaci a snížení nákladů na balení (nejen na samotný obal).

 

Přepravní obal

Přepravní obal tvoří samostatnou jednotku určenou pro přepravu.

Funkce přepravního obalu:

 • přepravní – umožňuje a racionalizuje přepravu výrobku/výrobků
 • ochranná - chrání výrobek během přepravy a skladování
 • informační - poskytuje informace pro identifikaci v rámci logistiky

Základní funkcí přepravního obalu je zajistit zabaleným výrobkům co nejjednodušší a bezpečný tok v rámci logistického řetězce. Typickým představitelem přepravního balení je paleta v kombinaci s dalšími fixačními/ochrannými prvky (fólie, vázací pásky). Dalším častým způsobem je kartonová krabice v kombinaci s různými fixačními prvky (bublinková fólie, vzduchové polštářky, muchlaný papír, fixační tělíska apod.) – tento způsob balení je využíván především v zásilkovém obchodě (e-shopy).

 

 

© BALTE LEVNĚJI 2014, všechna práva vyhrazena  |   Zásady používání cookies    Nastavení cookies    Zásady ochrany osobních údajů  |  vytvořil Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net